Afregning af vand

 

Forbrugerkontakten, i forbindelse med indberetning af vandforbrug og opkrævninger, håndteres ved Energi Ikast. Derfor skal spørgsmål til vandaflæsning eller regninger rettes dertil. Kontaktoplysningerne findes på Energi Ikasts hjemmeside: