Afregning af vand

Forbrugerkontakten i forbindelse med indberetning af vandforbrug og opkrævninger håndteres ved Energi Ikast. Derfor skal spørgsmål til vandaflæsning eller regninger rettes dertil. Kontaktoplysningerne findes på Energi Ikasts hjemmeside: