Regler

Engesvang Vandværk fungerer under fællesregulativet fra Ikast Brande kommune, som gælder for alle kommunens vandværker.  Heri er det muligt at finde vandværkets forpligtelser og beføjelser overfor forbrugere og tilsynsmyndigheder.

Fællesregulativ vandværkerne Ikast-Brande kommune

Vandværkets vedtægter kan ses herunder.

Vedtægter Engesvang Vandværk a.m.b.a 2020

Se endvidere Ikast-Brande kommunes hjemmeside:

Ikast-Brande kommune

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftE_Gse5r5Ywf2yQJL-aGqQ8tvPdWnSmXKs32_PsZdsKMmvQ/viewform?usp=sf_link