Forside

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
9. april 2019

Engesvang Vandværk indkalder til ekstraordinær generalforsamling, torsdag den 25. april kl. 19. Det er vandværkets fremtid, der er på spil. Så ryd kalenderen, tag naboen under armen og vær med til at få en ny bestyrelse på plads i byens vandværk. Der er seks bestyrelses- og to suppleantpladser ledige.

1. Valg af dirigent.
2. Orientering om vandværkets situation.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
4. Evt.

MVH

Engesvang Vandværk

Nyt fra Engesvang Vandværk
7. april 2019

I dag er det meste af bestyrelsen ved Engesvang Vandværk og bestyrelsens suppleant stoppet med øjeblikkelig virkning. Eneste tilbageværende bestyrelsesmedlem er værkets kasserer, som forsætter bestyrelsesarbejdet.

Desuden har værkets driftsansvarlige opsagt sin stilling med virkning fra i dag.

Driften af værket forsætter uhindret. Ikast Vandværk har lovet at støtte op, hvis der opstår problemer med vandværket og Engesvangs Vandværks elektriker, entreprenør og vvs-tekniker har givet tilsagn om, at samarbejdet med Engesvang Vandværk forsætter uden ændringer.

Der vil snarest muligt blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få valgt en ny bestyrelse.

Hjemmesiden vil være opdateret med de sidste nye informationer, herunder kontaktoplysninger og driftsstatus.

Med venlig hilsen

Engesvang Vandværk      

Engesvang Vandværks har til formål at levere rent vand til Engesvang. Kig dig omkring på vandværkets hjemmeside – her er det muligt at finde en vifte af oplysninger om vandforsyningen i Engesvang.

Dagsorden: