Forside

NYT NYT NYT

Generalforsamlingen er flyttet fra hallen til Kulturhuset, Den gamle Biograf, og tidspunktet er ændret til kl. 20 pga. EM fodblod i tv.  

Så kan vi ikke trække den længere. Generalforsamling ved Engesvang Vandværk 2021 afholdes torsdag den 17. juni kl. 20 i Kulturhuset, Den gamle Biograf.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
    a. Forslag til ændring af vedtægter (fra bestyrelsen)
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 27. maj. Forslag sendes til mail@engesvangvand.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen ved Engesvang Vandværk

p.s. Der vil være kaffe på kanden og rigeligt med kage.


Engesvang Vandværks har til formål at levere rent vand til byen og omegn. Kig dig omkring på vandværkets hjemmeside – her er det muligt at finde en vifte af oplysninger om vandforsyningen i vores by.