Forside

Generalforsamling ved Engsvang Vandværk

Generalforsamlingen er aflyst. Generalforsamlingen afvikles, når det er muligt. 

onsdag den 25. marts kl. 19-21

Den årlige generalforsamling står for døren. Kig ned og hør, om året der er gået på dit lokale vandværk. Lad din indflydelse gøre sig gældende og få svar på alt det, du gerne vil vide om vandforsyningen i din by.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Forslag til ændring af vedtægter (fra bestyrelsen)
  7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  9. Eventuelt

Fristen for indlevering af forslag til behandling er den 15. februar. Forslag sendes til mail@engesvangvand.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen ved Engesvang Vandværk

p.s. Der vil være kaffe på kanden og rigeligt med kage fra Bording Bageren.


Engesvang Vandværks har til formål at levere rent vand til byen og omegn. Kig dig omkring på vandværkets hjemmeside – her er det muligt at finde en vifte af oplysninger om vandforsyningen i vores by.