Forside

Engesvang Vandværk afholder generalforsamling torsdag den 28. marts kl. 19.30 i Kulturhuset.
Som vanligt vil Vandværket byde på stegt flæsk kl. 18.30. Tilmelding til spisning senest fredag den 16. marts på tlf. 20634322.
Max. 80 til spisning og to pr. husstand.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år fremlægges.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Forslag om vedtægtsændring i forhold til indkaldelse til generalforsamling.
  7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af intern revisor og suppleanter.
  9. Eventuelt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Engesvang Vandværks har til formål at levere rent vand til Engesvang. Kig dig omkring på vandværkets hjemmeside – her er det muligt at finde en vifte af oplysninger om vandforsyningen i Engesvang.